Alla ska kunna växa upp med lika möjligheter.
Hemmaplan
Hemmaplan är en långsiktig ägare av centrumfastigheter som
driver en hållbar, positiv och lönsam samhällsutveckling tillsammans med och för människor som bor och verkar i områden med socioekonomiska utmaningar.

Hemmaplan ägs av Bonnier Fastigheter och äger idag Gottsunda Centrum i Uppsala, samt 50% av Rosengård Centrum i Malmö tillsammans med Fastighets AB Trianon.
Våra värderingar
Vi kan driva en positiv samhällsutveckling för att vi är långsiktiga, lyhörda och målmedvetna. 
Långsiktiga
Vi är en ansvarsfull och långsiktig fastighetsägare som aktivt väljer att verka i områden där vi kan stärka en positiv samhällsutveckling med utgångspunkt i lokala behov och i samverkan med lokala aktörer.
Lyhörda
Vi är lyhörda för att förstå behov, förutsättningar och potential, eftersom vi vet att lokala utmaningar kräver lokala lösningar.
Vi är inkluderande och transparenta i våra utvecklings- och beslutsprocesser, för att hela tiden lära oss hur vi på bästa sätt
kan utveckla och stärka ett område.
Målmedvetna
Vi väljer att investera i områden, där vi som oberoende aktör med civilkurage, engagemang och innovativa evidensbaserade lösningar vill utgöra en drivande kraft för en positiv samhällsutveckling och ge alla människor möjlighet att växa med rätt förutsättningar.
Om fastighets ab hemmaplan
Fastighets AB Hemmaplan är en långsiktig fastighetsägare som utvecklar och förvaltar centrumfastigheter och kringliggande fastigheter i områden präglade av socioekonomiska utmaningar, för att därigenom driva en positiv samhällsutveckling, tillsammans med och för människor som bor och verkar i området.

Det gör vi för att vi är övertygade om att en positiv samhällsutveckling är möjlig och dessutom en lönsam och hållbar affär.

Vi utvecklar och förvaltar centrumfastigheter för att optimera fastigheten och dess möjlighet att driva positiv samhällsutveckling genom hur fastigheten påverkar människor och miljö i det kringliggande området. Genom centrumets,och den kringliggande miljöns, design och innehåll kan vi påverka människors rörelsemönster, beteenden och attityder, och därigenom påverka de socioekonomiska förutsättningarna i området samt samhället i stort.

Vår vision är att alla har rätt att växa upp med lika möjligheter i ett tryggt område där de känner sig hemma. Vi vill att ditt närcentrum – din hemmaplan – ska utgöra områdets centrala mötesplats och knytpunkten som ”platsen mitt i byn”, vilket skapar möjligheter för oss att påverka samhällsutvecklingen även långt utanför vår fastighetsgräns.
Kontakta oss
Cecilia Safaee, vd
+46 727 272 580
cecilia.safaee@hemmaplan.com

© Fastighets AB Hemmaplan, 2023